Asim Bari – Top 10 bruidsfotograaf

Asim Bari's privacy verklaring

Hier leest u de Privacy Verklaring van Asim Bari Fotografie. In deze verklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Asim Bari Fotografie.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe er daarmee wordt omgegaan. Ook leest u in deze verklaring waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast leest u wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal incidenteel gewijzigd worden door eventuele wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoudsopgave

1. Asim Bari Fotografie
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Bewaartermijn
5. Beveiliging
6. Uw rechten
7. Plichten

1. Asim Bari Fotografie

Asim Bari Fotografie is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Dhr. Asim Bari. Asim Bari Fotografie is een Internationaal Award winnende bruidsfotograaf en richt zich op de fotografie van rituelen, verloving, burgerlijk huwelijk en het religieus huwelijk. Middels deze verklaring wordt er aangegeven welke gegevens van u worden verzameld, wat er daarmee wordt gedaan en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Mocht u zich niet prettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens door Asim Bari Fotografie, neem dan gerust contact op via onderstaande gegevens:

Dhr. Asim Bari
Asim Bari Fotografie
2e Middellandstraat 19B
3021 BL Rotterdam
+31 (0) 6 1515 1555
www.asimbari.com
info@asimbari.com
KvK nr. : 56123639
ING: NL 60 INGB 0007 4706 56

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Asim Bari Fotografie. Deze worden hieronder toegelicht: 2.1 Contact opnemen Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met Asim Bari Fotografie via het contactformulier. Via dit contactformulier worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Het gaat hierbij om gegevens zoals: – Uw naam/Bedrijfsnaam; en – Uw e-mail; en – Het onderwerp; en – Uw bericht. 2.2 Analytics De website verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. U kunt hierbij denken aan de duur van uw website bezoek en/of de pagina’s die u vaak bezoekt. 2.3 Levering en betaling van goederen en/of diensten Voor het leveren van goederen en/of diensten worden uw persoonsgegevens verwerkt. Te denken valt aan: – Uw naam/Bedrijfsnaam; en – Uw e-mail; en – Uw adres; en – Bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Alle gegevens worden slechts met uw (uitdrukkelijke) toestemming verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. 2.4 Portretrecht Asim Bari Fotografie mag in de door u in opdracht gemaakte foto’s waar u kenbaar op staat, uitsluitend met uw toestemming, gebruiken voor onze portfolio. Deze toestemming wordt gevraagd tijdens de ondertekening van de overeenkomst.

3. Ontvangers

De gegevens die Asim Bari Fotografie ontvangt en verwerkt worden slechts doorgestuurd naar derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Asim Bari Fotografie zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet; of (b) om de rechten of eigendom van Asim Bari Fotografie te beschermen en verdedigen; of (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Asim Bari Fotografie, of het publiek te beschermen. 3.1 Website De website en back-ups van de website worden gehost bij en beheerd door Professioneel webdesign Rotterdam (https://professioneelwebdesignrotterdam.nl/). Gegevens die u achterlaat op de website zijn op de servers van dit bedrijf opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt voor het onderhoud van de website. 3.2 Financiële administratie Asim Bari Fotografie werkt op basis van offertes. De persoonsgegevens welke tijdens het ondertekenen van de overeenkomst zijn verstrekt, worden gebruikt voor het opstellen van de offertes. Deze offertes worden vervolgens uitbesteed aan Dykveld Administratie & Belastingadviesbureau. Hierop is de privacy verklaring van Dykveld Administratie & Belastingadviesbureau van toepassing. 3.3 Levering Voor de verzending van de goederen en/of diensten worden meerdere programma’s. Een van de meest gebruikte programma’s voor verzending van de foto’s is WeTransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy).

3.3 Back-ups De foto’s worden opgeslagen op Dropbox Zakelijk. Uw gegevens worden beschermd conform de privacy verklaring van DropBox (https://www.dropbox.com/privacy2018). Daarnaast worden de persoonsgegevens, gespecificeerd de overeenkomsten, hardcopy opgeslagen in fysieke mappen. Deze zijn beveiligd door de beveiligingssystemen van WeesVeilig.nl. 3.4 E-mail en agenda Asim Bari Fotografie maakt gebruik van Outlook (Microsoft). Ook hier geldt de Microsoftprivacyverklaring (https://privacy.microsoft.com/nlnl/privacystatement).

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Asim Bari Fotografie, maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren en leveren van de goederen en/of diensten, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke regeling voor een langere termijn bewaard moeten worden. Deze gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd en worden anders automatisch verwijderd na beëindiging van het bedrijf. 4.1 Contactformulier Op het moment dat u contact opneemt met Asim Bari Fotografie via het contactformulier, worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Alhoewel deze gegevens met enige regelmaat worden opgeschoond, worden deze mails tot de beëindiging van het bedrijf bewaard. 4.2 Analytics/Cookies De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem. Deze gegevens zijn niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Via Google Analytics wordt door middel van Cookies bijgehouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWord advertenties op Google zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar een door Google gebruikte server en opgeslagen. De gegevens die worden opgeslagen door Google, worden gebruikt ter prestatieverbetering. Na akkoordverklaring van Cookie-gebruik, kan Google deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Asim Bari Fotografie voor de rest geen invloed op.

5. Beveiliging

Van uw persoonsgegevens worden er geen fysieke kopieën gemaakt, behalve de persoonsgegevens die verstrekt zijn ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst. Deze gegevens worden beheerd door de in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Asim Bari Fotografie of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Voor de tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Asim Bari Fotografie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De systemen die uw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord.

6. Uw rechten

6.1 Recht op inzage U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Asim Bari Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Asim Bari Fotografie. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 6.2 Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft in dit geval het recht om dit te laten rectifieren. 6.3 Recht op overdracht Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Asim Bari Fotografie opgeslagen liggen in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Asim Bari Fotografie al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 6.4 Recht op wissen van gegevens Heeft u liever dat uw gegevens niet langer vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 6.5 Recht op het indienen van een klacht U heeft recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk als u van mening dat Asim Bari Fotografie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat Asim Bari Fotografie uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@asimbari.com onder toezending van een kopie IDbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen drie weken te reageren.

7. Plichten

Asim Bari Fotografie verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. De overeenkomst zelf is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens. Er wordt toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast geldt er een gerechtvaardigd belang, daar de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verrichten van onze activiteiten. Te denken valt aan het aanbieden van goederen en/of diensten van Asim Bari Fotografie via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze goederen en/of diensten. De betreffende diensten kunnen niet worden aangeboden, indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd. Mocht het nodig zijn om uw gegevens te delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Asim Bari Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Asim Bari Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Asim Bari Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd om uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u nog vragen? Dan kunt u gerust contact opnemen via onze contactgegevens.